Tag Archives: nhân sinh

CHÂM NGÔN SỐNG [2]

Hoa sen

Thái độ của bạn không quyết định hành vi và cách ứng xử của tôi nhưng nó quyết định hành vi cũng như cách ứng xử của chính bạn. Bạn sẽ dễ dàng trong việc làm người khác kinh sợ, nhưng làm cho họ thực sự nể trọng lại có vẻ như khó hơn gấp […]

DMCA.com Protection Status