Tôi cũng chẳng biết người ta có thích đọc những gì linh tinh mà mình viết hay không.

Nhưng điều đơn giản mà tôi nghĩ là sẽ có người nhận ra bóng dáng mình ở đâu đó trong bài viết của tôi.

Lúc nào đó, họ được sống lại mình của ngày xưa. Như vậy thôi, tôi đã đủ cảm kích lắm rồi!!!

*Tử Huyên vô cảm*